הסכמות ומכתבי תמיכה

מייסדי ונשיאי קרן למחייתם

קרן למחייתם מתהדרת בנשיאותם של הרבנים הגאונים מקימי ומייסדי הקרן, אשר עיניהם פקוחות על כל הנעשה בקרן, שתתנהל בתכלית הדקדוק על כספי הציבור ועל רווחתם של יתומים ואלמנות.
העומד בראש הקרן הרב מנחם מנדל הכהן שפרן שליט"א שעל פיו נוסד מיזם ענק זה, ואתו עמו הרבנים הגאונים חברי נשיאות הקרן:

הגאון רבי מרדכי צבי גרינפלד שליט"א
הגאון רבי חיים וייס שליט"א
הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני שליט"א
הגאון רבי מאיר לוריא שליט"א
הגאון רבי אלחנן פרץ שליט"א
הגאון רבי מאיר קסלר שליט"א
הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א
הגאון רבי יעקב חיים שראבני שליט"א
הגאון רבי ישראל בונם שרייבר שליט"א

המברכים ומעודדים את המיזם העצום והנפלא אשר מהווה עוגן והצלה ליתומים והחזקת ביתם בכבוד בסכום פעוט של כל חבר בדרך מכובדת ומועילה.

מכתבי הרבנים

מכתב רבנים רכסים לאתר-min
מכתב רבני רכסים שליט"א
מכתב רבנים נתיבות לאתר-min
מכתב רבני נתיבות
מכתב מלצר לאתר-min
הרב הגאון רבי דוד גרשון מלצר שליט"א
מכתב הרב גואלמן לאתר-min
רבני שכונת רמות א' ירושלים
קרית יובל-min
רבני שכונת קריית יובל
מכתב הרב זעפראני לאתר-min
הרב הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני שליט"א

נשיא קהילות עמלי תורה

מכתב הרב רבינוביץ לאתר-min
הרה"ג רבי שמחה רבינוביץ שליט"א

בעמח"ס פסקי תשובות על שו"ע ומשנ"ב

מכתב הרב מיסודות לאתר-min
רב ואב"ד יסודות

הרה"ג רבי יעקב חיים קליין שליט"א

מכתב הרב מוטצען לאתר-min
מרא דאתרא ק"ק קרית בעש"ט - פתח תקווה

הרה"ג ר' אפרים פישל מוטצען שליט"א

מכתב הרב גוטפריד לאתר-min
רב שכונת גני הדר - פתח תקווה

הרה"ג ר' שלמה גוטפריד שליט"א

מכתב-הרב-בלוי-לאתר-min-scaled
רב שכונת דגל התורה ומעלות שיר, אלעד

הרה"ג ר' טוביה בלוי שליט"א

מכתב-הרב-רוזין-לאתר-min-scaled
רב ומו"ץ שכונת דרך החיים והאזור, אלעד

הרה"ג ר' דב רוזין שליט"א

מכתב-הרב-גרוסמן-אתר-מכווץ-scaled
רב ואב"ד אלעד

הרה"ג ר' שלמה זלמן גרוסמן שליט"א

מכתב-הרב-הורביץ-לאתר-מכווץ-scaled
רב ואב"ד קהילות החסידים - אלעד

הרה"ג ר' ישראל זושא הלוי הורביץ שליט"א

מכתב-הרב-מלכא-לאתר-מכווץ-scaled
רב ואב"ד עיה"ק אלעד

הרה"ג ר' מרדכי מלכא שליט"א

הרב פוזן-min
רב שכונת נאות הפסגה מודיעין עילית

הרה"ג ר' שלמה פוזן שליט"א

מכתב הרב אזרחי לאתר-min
ראש ישיבת מיר

הרב הגאון יצחק אזרחי שליט"א

מכתב הרב ברמן לאתר-min
ראשי ישיבת פוניבז'
גרין פארק-min
רבני שכונת גרין פארק מודיעין עילית

הרה"ג ר' חנניה יו"ט ליפא ליוש שליט"א, הרה"ג ר' יחזקאל דרבמדיגר שליט"א

קארלין-min
כ"ק מרן אדמו"ר מקארלין שליט"א
רבני עפולה-min (1)
רבני 'גבעת המורה' עפולה

הרה"ג ר' נתן רוטשילד שליט''א, הרה"ג ר' בנימין שמחה לנג שליט''א

רבני שכונת רמת אברהם בית שמש-min
רבני שכונת רמת אברהם בית שמש

הרה"ג ר' אשר יעקב אולמן שליט''א, הרה"ג ר' נחמן ברקוביץ שליט''א, כ"ק מרן אדמו"ר מטשאקווא שליט"א, הרה"ג ר' יוסף יודא גרינוואלד שליט''א, הרה"ג ר' ברוך דייטש שליט''א

צרנביל-min
רבני ק"ק טשערנאביל

הרה"ג ר' מרדכי צבי גרינפלד שליט''א, הרה"ג ר' יוסף יצחק קופטייל שליט''א, הרה"ג ר' יעקב דוד אולעך שליט''א

סרוצקין-min
ראש ישיבת 'עטרת שלמה'

הרה"ג רבי שלום בער סורוצקין שליט"א

צאנז-min
רבני ק"ק צאנז
חיפה-min
רב הקהילה החרדית חיפה

הרה"ג ר' יוסף יחיאל הלוי במברגר שליט''א

הרב -min
הרה"ג ר' בצלאל וקסלשטיין שליט''א
חבד-min
בית דין רבני חב"ד בארה"ק
הרבי מלעלוב-min
כ"ק מרן האדמו"ר מלעלוב שליט"א
מכנובקא-min
רבני ק"ק מכנובקא בעלזא

הרה"ג ר' יוסף מאיר מאסקאוויטש שליט''א, הרה"ג ר' יהושע ליברמן שליט''א, הרה"ג ר' אהרן ברייש שליט''א

למחייתם המלצה קרן ליתומים בראשות הגרמ שפרן שליטא-min
רבני העיר ביתר עילית

הרה"ג ר' חיים אלעזר וייס שליט''א, הרה"ג ר' צבי ברוורמן שליט''א, הרה"ג ר' שלמה הלוי איצקוביץ שליט''א, הרה"ג ר' אברהם שטיגליץ שליט''א, הרה"ג ר' ישראל ברזובסקי שליט''א, הרה"ג משה דוד אדלר שליט''א, הרה"ג מאיר ש. אויערבך שליט''א

הרב שווארץ-min
רב קריית הרצוג בני ברק

הרה"ג ר' יהודא אריה שווארץ שליט''א

הרב קסלר שליט''א-min
רב העיר מודיעין עילית

הרה"ג ר' מאיר קסלר שליט''א

המלצה רב הקריה החרדית בית שמש-min
רב ק"ק לעלוב בית שמש

הרה"ג ר' אהרן מרדכי גרין שליט''א

הרב וויס-min
הרה"ג ר' קלונימוס קלמן ווייס שליט"א
המלצה דיין בית שמש-min
רב ק"ק סקוירא בית שמש

רב ק"ק סקוירא בית שמש הרה"ג ר' יצחק צבי איינהארן שליט"א

הגרי''י מייזליש רב קהילת באבוב-min
רב קהילת באבוב בארה"ק

הרה"ג ר' יעקב ישראל ישורון מייזליש שליט''א

בית דין צדק ויזניץ-min
בד"צ ויז'ניץ

הרה"ג ר' משה שאול קליין שליט''א, הרה"ג ר' יעקב מאיר שטרן שליט''א, הרה"ג ר' שרגא פייבל ויינברגר שליט''א, הרה"ג ר' ישראל מילר שליט''א, הרה"ג ר' יצחק אייזיק טוביאס שליט''א,

אדמור מוויזשניץ בית שמש-min
כ"ק האדמו"ר מוויזשניץ בית שמש שליט"א

מכתבי תמיכה מקופות הצדקה

רמת שלמה מכתב קופות-min
קופת הצדקה רמת שלמה
קופת דאראג-min
מפעלי צדקה וחסד דאראג
קופות סלאנים-min
קופות קהילת סלאנים
קופה-min
קופת הקהל וויזשניץ מאנסי בארה"ק
קופת צארנוביל-min
חברת ישמח לב טשערנאביל
קופה 2-min
קופת שקל הקודש נדבורנא
קופת 1-min
קופת להחזיקם ולהחיותם ויז'ניץ

טופס דיווח על העברה בנקאית

לצורך משלוח קבלה חובה למלא את השדות הנדרשים

האתר בהקמה

נעלה לאויר בקרוב בעז"ה