הסכמות ומכתבי תמיכה

מייסדי ונשיאי קרן למחייתם

קרן למחייתם מתהדרת בנשיאותם של הרבנים הגאונים מקימי ומייסדי הקרן, אשר עיניהם פקוחות על כל הנעשה בקרן, שתתנהל בתכלית הדקדוק על כספי הציבור ועל רווחתם של יתומים ואלמנות.
העומד בראש הקרן הרב מנחם מנדל הכהן שפרן שליט"א שעל פיו נוסד מיזם ענק זה, ואתו עמו הרבנים הגאונים חברי נשיאות הקרן:

הגאון רבי מרדכי צבי גרינפלד שליט"א
הגאון רבי חיים וייס שליט"א
הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני שליט"א
הגאון רבי מאיר לוריא שליט"א
הגאון רבי אלחנן פרץ שליט"א
הגאון רבי מאיר קסלר שליט"א
הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א
הגאון רבי יעקב חיים שראבני שליט"א
הגאון רבי ישראל בונם שרייבר שליט"א

המברכים ומעודדים את המיזם העצום והנפלא אשר מהווה עוגן והצלה ליתומים והחזקת ביתם בכבוד בסכום פעוט של כל חבר בדרך מכובדת ומועילה.

מכתבי הרבנים

מרא דאתרא ק"ק קרית בעש"ט – פתח תקווה

הרה"ג ר' אפרים פישל מוטצען שליט"א

רב שכונת גני הדר – פתח תקווה

הרה"ג ר' שלמה גוטפריד שליט"א

רב שכונת דגל התורה ומעלות שיר, אלעד

הרה"ג ר' טוביה בלוי שליט"א

רב ומו"ץ שכונת דרך החיים והאזור, אלעד

הרה"ג ר' דב רוזין שליט"א

רב ואב"ד אלעד

הרה"ג ר' שלמה זלמן גרוסמן שליט"א

רב ואב"ד קהילות החסידים – אלעד

הרה"ג ר' ישראל זושא הלוי הורביץ שליט"א

רב ואב"ד עיה"ק אלעד

הרה"ג ר' מרדכי מלכא שליט"א

רב שכונת נאות הפסגה מודיעין עילית

הרה"ג ר' שלמה פוזן שליט"א

ראש ישיבת מיר

הרב הגאון יצחק אזרחי שליט"א

ראש ישיבת פוניבז'

הרב הגאון חיים פרץ ברמן שליט"א

רבני שכונת גרין פארק מודיעין עילית

הרה"ג ר' חנניה יו"ט ליפא ליוש שליט"א, הרה"ג ר' יחזקאל דרבמדיגר שליט"א

כ"ק מרן אדמו"ר מקארלין שליט"א
רבני 'גבעת המורה' עפולה

הרה"ג ר' נתן רוטשילד שליט''א, הרה"ג ר' בנימין שמחה לנג שליט''א

רבני שכונת רמת אברהם בית שמש

הרה"ג ר' אשר יעקב אולמן שליט''א, הרה"ג ר' נחמן ברקוביץ שליט''א, כ"ק מרן אדמו"ר מטשאקווא שליט"א, הרה"ג ר' יוסף יודא גרינוואלד שליט''א, הרה"ג ר' ברוך דייטש שליט''א

רבני ק"ק טשערנאביל

הרה"ג ר' מרדכי צבי גרינפלד שליט''א, הרה"ג ר' יוסף יצחק קופטייל שליט''א, הרה"ג ר' יעקב דוד אולעך שליט''א

ראש ישיבת 'עטרת שלמה'

הרה"ג רבי שלום בער סורוצקין שליט"א

רבני ק"ק צאנז
רב הקהילה החרדית חיפה

הרה"ג ר' יוסף יחיאל הלוי במברגר שליט''א

הרה"ג ר' בצלאל וקסלשטיין שליט"א
בית דין רבני חב"ד בארה"ק
כ"ק מרן האדמו"ר מלעלוב שליט"א
רבני ק"ק מכנובקא בעלזא

הרה"ג ר' יוסף מאיר מאסקאוויטש שליט''א, הרה"ג ר' יהושע ליברמן שליט''א, הרה"ג ר' אהרן ברייש שליט''א

רבני העיר ביתר עילית

הרה"ג ר' חיים אלעזר וייס שליט''א, הרה"ג ר' צבי ברוורמן שליט''א, הרה"ג ר' שלמה הלוי איצקוביץ שליט''א, הרה"ג ר' אברהם שטיגליץ שליט''א, הרה"ג ר' ישראל ברזובסקי שליט''א, הרה"ג משה דוד אדלר שליט''א, הרה"ג מאיר ש. אויערבך שליט''א

רב קריית הרצוג בני ברק

הרה"ג ר' יהודא אריה שווארץ שליט''א

רב העיר מודיעין עילית

הרה"ג ר' מאיר קסלר שליט''א

רב ק"ק לעלוב בית שמש

הרה"ג ר' אהרן מרדכי גרין שליט''א

הרה"ג ר' קלונימוס קלמן ווייס שליט"א
רב ק"ק סקוירא בית שמש

רב ק"ק סקוירא בית שמש הרה"ג ר' יצחק צבי איינהארן שליט"א

רב קהילת באבוב בארה"ק

הרה"ג ר' יעקב ישראל ישורון מייזליש שליט''א

בד"צ ויז'ניץ

הרה"ג ר' משה שאול קליין שליט''א, הרה"ג ר' יעקב מאיר שטרן שליט''א, הרה"ג ר' שרגא פייבל ויינברגר שליט''א, הרה"ג ר' ישראל מילר שליט''א, הרה"ג ר' יצחק אייזיק טוביאס שליט''א,

כ"ק האדמו"ר מוויזשניץ בית שמש שליט"א

מכתבי תמיכה מקופות הצדקה

קופת הצדקה רמת שלמה
מפעלי צדקה וחסד דאראג
קופות קהילת סלאנים
קופת הקהל וויזשניץ מאנסי בארה"ק
חברת ישמח לב טשערנאביל
קופת שקל הקודש נדבורנא
קופת להחזיקם ולהחיותם ויז'ניץ

טופס דיווח על העברה בנקאית

לצורך משלוח קבלה חובה למלא את השדות הנדרשים

האתר בהקמה

נעלה לאויר בקרוב בעז"ה