אודותינו

תמיכה ביתומים מבלי 'ליפול' על הציבור

קרן 'למחייתם' מביאה בשורה היסטורית למגזר החרדי הקרן נועדה לתמוך ביתומים ויתומות מגיל 0 ועד 22 על ידי מתן קצבה חודשית בסך ₪1,500 ובכך לסייע במקרה של טרגדיה או אסון ח"ו.
בשונה מביטוחים וקרנות אחרים, הגביה החודשית ב'למחייתם' תהיה אך ורק עבור אותו חודש וכפי מספר היתומים והיתומות באותה העת.
היינו, שבכל חודש יחושב סך התמיכה הנדרש, וסכום זה יגבה מכל חברי הקרן בשווה, ובכל מקרה לא תעלה הגביה על 63 ש”ח לחודש לכל בית אב.
קרן 'למחייתם' קיבלה את ברכתם של רבנים ומורי הוראה רבים, שאף מינו נציגים מטעמם כדי לפקח על מאזן הקרן.

מבנה הקרן

קרן למחייתם מבוססת על מודל שנבנה וכבר הוכיח את עצמו. בלמחייתם, כל המצטרפים לקרן מתאחדים לקבוצה אחת גדולה וכך הערבות ההדדית היא הדדית באמת. לשם המחשת המודל נדגום קבוצה של 1,000 בתי אב. מבדיקה סטטיסטית שנערכה בקרב אלפי משפחות עלה, שמכל 1,000 בתי אב ישנם (במקרה המחמיר ביותר) בכל שנה 4 יתומים ל"ע.
אם כן סכום התמיכה עבור ארבעה יתומים, כשסכום הקצבה ליתום הינו 1,500 ש"ח לחודש, הוא בסה"כ 6,000 ש"ח לחודש.
יוצא שכלל חברי הקרן יתרמו 6 ש"ח לחודש במהלך השנה הראשונה, ובשנה העוקבת, במידה וח"ו יתווספו יתומים (שוב בהנחה סטטיסטית) הרי שסכום התרומה מחברי הקבוצה יעמוד על 12 ש"ח. רק בשנה העשירית סכום התרומה יעמוד על סך של 60 ש"ח לחודש.
מספר השנים הממוצע לתמיכה ביתום הינו 10 שנים ולכן, מהשנה העשירית סכום הגביה לא יעלה, כיוון שיתומים שהתחתנו יוצאים ממעגל התמיכה ונוצר מחזור 'חיובי'. אם כן בסך הכללי יוצא שהסכום בשנה הראשונה יעמוד על 6.00 ש"ח ובשנה העשירית על 60 ש"ח.
אולם בנתונים שלפנינו, כשבקרן חברים קרוב ל- 17,500 בתי אב, וישנם רק 17 יתומים, הרי שכפי הנראה, סכום הגביה עבור התמיכה ליתומים בעוד 10 שנים, יעמוד על כ 50 ש"ח לחודש בלבד.

דמי תפעול
מחודש טבת תשפ"ג, סכום הגביה עומד על סך 3 ש"ח בלבד. סכום זה נמוך בהרבה ממה שפורסם בתקנון הקרן, וזאת הודות להצטרפותם של משפחות רבות לקרן ותמיכתם של נדיבים. דמי התפעול הינם ערובה לשקיפות ואמינות של הקרן!

שקיפות ואמינות הקרן

קרן למחייתם חרטה על דגלה שקיפות מלאה של נתוני הקרן לציבור.
בכל חודש קרן למחייתם שולחת הודעה לחברי הקרן על מספר המצטרפים, מספר היתומים שבקרן והסכום המדוייק לגביה בכל חודש.
כמו כן ולצורך תפעול הקרן, קרן למחייתם גובה סך 3 ₪ מכל בית אב עבור תפעול הקרן, כשסכום זה משמש להוצאות הפעלת הקרן. הוצאות תפעול הקרן רבות, כאשר הקרן פעילה ומתפעלת מערך לניהול כלל המצטרפים, גיוס מצטרפים נוספים והפצת בשורת הקרן, כשכל זה כרוך גם בעלויות הרגילות של תפעול משרד ועמלות גביה.
דמי התפעול הינם הערובה היחידה למיזם נקי ושקוף, ההוצאות ידועות ומוכרות. פשוט וברור וכך פסקו רבני המיזם כי דמי התפעול נחשבים לכספי צדקה וניתן בהחלט לחשבם מכספי המעשרות.

למחייתם
ב-3 נקודות

הלחם והחלב של היתומים

קרן למחייתם מספקת את התמיכה המיידית והקריטית לכלכלת הבית. המטרה של הקרן היא לדעת שסעיף המחיה של היתום מסודר במאה אחוז. מטרה זו שונה ממיזמים אחרים שמטרתם לתמוך בחתונת היתומים בעתיד.

כל אחד מקבל

בקרן למחייתם אין וועדות ובדיקות על מצבם הכלכלי של האלמנים והאלמנות.

הקופה נשארת ריקה

הקופה היחידה בה אין יתרות וצבירה של כספים בקרן למחייתם לא נצבר הון בקופת הקרן. בכל חודש גובים מחברי הקרן בדיוק לפי מספר היתומים הנתמכים בקרן באותו חודש. למעשה זו הקרן היחידה אשר אינה מחזיקה ביתרות כספים.

תמוז תשפ"ד (07/24)

ממה הורכבה הגביה?

17,439

משפחות השלימו את חברותם בקרן

17

יתומים ל”ע

1,500 ₪

קצבת תמיכה ליתום

25,500 ₪

סך התמיכה

1.46 ₪

מכל חבר בקרן

חודשמספר חברים בקרן מספר יתומים ל"עקצבת תמיכה ליתוםסך התמיכהסכום הגביה מכל חבר בקרן
תמוז תשפ"ד (07/24)17,439171,500 ₪25,500 ₪1.46 ₪
סיון תשפ"ד (06/24)17,008171,500 ₪25,500 ₪1.49 ₪
אייר תשפ"ד (05/24)16,503171,500 ₪25,500 ₪1.55 ₪
ניסן תשפ"ד (04/24)16,251141,500 ₪21,000 ₪1.30 ₪
אדר ב' תשפ"ד (03/24)15,475141,500 ₪21,000 ₪1.36 ₪
אדר א' תשפ"ד (02/24)15,036141,500 ₪21,000 ₪1.40 ₪
שבט תשפ"ד (01/24)13,610111,500 ₪16,500 ₪1.21 ₪
טבת תשפ"ד (12/23)12,82411 1,500 ₪16,500 ₪1.29 ₪
כסלו תשפ"ד (11/23)12,017111,500 ₪16,500 ₪1.38 ₪
חשוון תשפ"ד (10/23)11,859121,500 ₪18,000 ₪1.52 ₪
תשרי תשפ"ד (09/23)11,658121,500 ₪18,000 ₪1.55 ₪
אלול תשפ"ג (08/23)11,233121,500 ₪18,000 ₪ 1.60 ₪
אב תשפ"ג (07/23)10,803121,500 ₪18,000 ₪1.66 ₪
סיון תשפ"ג (06/23)10,340121,500 ₪18,000 ₪1.74 ₪
אייר תשפ"ג (05/23)9,61861,500 ₪9,000 ₪0.94 ₪
ניסן תשפ"ג (04/23)8,42561,500 ₪9,000 ₪1.06 ₪
אדר תשפ"ג (03/23)8,30861,500 ₪9,000 ₪1.08 ₪
שבט תשפ"ג (02/23)7,90561,500 ₪9,000 ₪1.14 ₪
טבת תשפ"ג (01/23)7,23461,500 ₪9,000 ₪1.25 ₪
כסלו תשפ"ג (12/22)5,61161,500 ₪9,000 ₪1.69 ₪ *
חשוון תשפ"ג (11/22)5,15761,500 ₪9,000 ₪1.84 ₪ *

* בחודשים אלו קרן למחייתם גבתה 5% נוספים עבור חיובים תקולים. מחודש טבת ה'תשפ"ג 5% אלו לא נגבו הודות לטיפול מיידי בכל חיוב תקול.

טופס דיווח על העברה בנקאית

לצורך משלוח קבלה חובה למלא את השדות הנדרשים

האתר בהקמה

נעלה לאויר בקרוב בעז"ה