תרומות

תרומה בכרטיס אשראי

תרומה בהעברה בנקאית

למחייתם ע"ר 580728038
בנק פאגי - 52
סניף: 183
מס' חשבון: 806914

תרומה באמצעות הטלפון

ניתן לתרום באמצעות שיחה אל מוקד התרומות שלנו

שימו לב: בהוראת הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשרות

טופס דיווח על העברה בנקאית

לצורך משלוח קבלה חובה למלא את השדות הנדרשים

האתר בהקמה

נעלה לאויר בקרוב בעז"ה